Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Találatok: 12810

Tisztelt Látogató!
Szeretettel üdvözlöm a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI honlapján.

Iskolánk nyolc évfolyamon, 14 osztállyal működik. Osztályaink általában kis létszámúak, 18-20 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetenciaalapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából is.

  • a nyelvoktatás sokszínűsége,
  • zeneiskolai képzés,
  • 1-3. évfolyamon egész napos iskola,
  • sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

A nyelvoktatásban többféle lehetőség közül választhatnak a szülők. Első a német nemzetiségi tagozat, melynek hagyományos nyelvoktató formájában vehetnek részt a gyermekek iskolánkban. Ez minden évfolyamon heti öt németórát, valamint hetente 1 német hon- és népismeret órát jelent. Az emelt nyelvi óraszám mellett a német nemzetiségi identitástudat elmélyítését, a nemzetiségi hagyományok ápolását tartalmazza a tanterv. Ezt a formát elsősorban a német kisebbséghez tartozóknak és azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akik jó képességekkel és kiváló nyelvérzékkel rendelkeznek, hiszen ez a tanrend nagyobb terhelést és magas követelményszintet takar.


A másik alternatíva a normál tantervű oktatás, melyben a nyelvoktatás 4. osztályban kezdődik, és heti három órában zajlik az általános iskolai oktatás végéig. Normál tagozaton elegendő számú jelentkező esetén német vagy angol nyelvet választhatnak a szülők. Ezt a tagozatot azoknak ajánljuk, akiknek a legfontosabb, hogy a gyermek biztos alapokat szerezzen az írás, olvasás, számolás és az egyéb készségek (mozgás, szociális kompetenciák, stb.) területén. Ezt a formát javasoljuk azoknak a gyermekeknek is, akiknél írási, olvasási, számolási vagy beszéd probléma merül fel, vagy ahol a szülő szeretné későbbre időzíteni a nagyobb terhelést. Itt nagyobb óraszámban tanulhatják a matematikát és a rajzot, lehetőség van az órák utáni egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokra is.


Az egyes tagozatok között átjárhatóság van: az 1. és a 3. osztály végén lehet megváltoztatni az előző döntést. Magasabb nyelvi óraszámú tagozatra akkor lehet átkerülni, ha az aktuális követelményszintet a tanuló különbözeti vizsga keretében teljesíteni tudja.


A zeneiskolai képzés kezdeteként már első osztálytól zenei előképzőre iratkozhatnak be a gyerekek, amely játékos módon a hangszeres oktatást alapozza meg. Itt heti két csoportos foglalkozáson vesznek részt. Az előképző osztályok elvégzése harmadik osztálytól nem feltétele a hangszeres képzésnek.
A későbbiekben a következő tanszakok közül választhatnak:

  • billentyűs: zongora
  • fafúvós: furulya, fuvola, klarinét
  • rézfúvós: trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba
  • ütő: ütőhangszerek (dob, harangjáték, marimba)

Tanulóink kamaracsoportokban és az iskolai zenekarban is játszhatnak.

A zeneoktatás nagy népszerűségnek örvend nem csak a tanulók körében, hanem a pedagógusokéban is. Hiszünk abban, hogy a zene széppé formálja és gazdagítja a gyermekek lelkét.

Az iskolaotthonos nevelési-oktatási forma a 2011/2012. tanévtől indult az iskolában. Kedveltségét jól mutatja, hogy minden évben kérik a szülők beiratkozáskor. Itt a gyermekek reggel 7.45-től délután 16.00 óráig az iskolában tartózkodnak. Az osztállyal foglalkozó két tanító segíti az átmenetet az óvodából a tanulás világába. A zökkenőmentesebb átállás és a fokozatos terhelés érdekében a tanórák egész napra el vannak osztva, 15.00 órakor fejeződnek be. A tanulók az iskolában elkészítik a házi feladatot, iskolatáskát csak a hétvégén viszik haza. Ennek a formának az előnyei, hogy a gyermekek terhelése egyenletesebb, a felzárkóztatás intenzívebb, így kevesebb a lemaradó. A két osztálytanító között kiegyensúlyozottabb a feladatmegosztás, hiszen felváltva látják el feladataikat délelőtt és délután. A házi feladat elkészítésében is segítséget nyújtanak, ezzel rögtön képet is kapva a tanulók haladásáról. Hátránya, hogy a külön foglalkozásokra csak 16.00 óra után mehetnek a tanulók.

A sajátos nevelési igényű és a magatartás zavarral küzdő tanulók integrált oktatása 2002. óta folyik intézményünkben. Ha szükséges, eltérő tanterv szerinti, illetve differenciált foglalkoztatást biztosítunk a rendszerbe kerülő gyermekeknek. Az ellátást gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, és logopédus segíti. Előny, hogy a fejlesztés helyben történik, és az óvodából az iskolába történő átmenet során is folyamatos és zavartalan az ellátás.

Az iskola két telephelyen működik, a Petőfi úti épület négy alsó tagozatos osztálynak, a Pesti út 160. szám alatti központi három alsós és hét felsős osztálynak ad otthont. A főépületet néhány éve korszerűsítette Ceglédbercel Község Önkormányzata, itt modern, esztétikus környezetben tanulhatnak a gyermekek. Bár a Petőfi úti épület nem új, a külső és belső környezet is gondozott, biztonságos és igényesen kialakított.

Délután három napközis és egy tanulószobai csoport fogadja a gyermekeket. A gyermekétkeztetés a Petőfi utca 1. szám alatti épületben zajlik.

A főépületben található tornaterem 2010. év nyarán került felújításra. Az udvaron nemrég felújított, gumiborítású szabadtéri pálya szolgálja a sportolni vágyókat

A Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI szeretettel vár minden gyermeket és felnőttet. Az itt dolgozók munkájukkal, törekvéseikkel magas színvonalú nevelést, oktatást szeretnének nyújtani Önöknek. Legyen a partnerünk!