Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Kiváló Tanuló díj

Találatok: 7413

KIVÁLÓ TANULÓ díj alapító okirata

Alapította: a Ceglédberceli Általános Iskola és Zeneiskola tantestülete 2001. májusában.

Kiosztásra kerül: a ballagási ünnepségen.

Kapja: az arra leginkább méltó 8. osztályos tanulók

A díj célja:

 • hogy méltó búcsút vegyünk iskolánk azon diákjától, aki itt töltött évei alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtott és öregbítette intézményünk hírnevét,
 • hogy a nevelőtestület kifejezze e fölött érzett büszkeségét és elismerését,
 • hogy ösztönözzük a további helytállásra,
 • hogy például szolgáljon, és serkentőleg hasson az itt tanuló diákokra,
 • hogy egészséges versenyszellemet alakítson ki.

A díjazott kiválasztásának szempontjai:

 • Tanulmányi munka
 • Magatartás, szorgalom
 • Tanulmányi versenyeken való részvétel és az ott elért eredmények
 • Nyelvtudás
 • Zenei képzettség, hangszeres tudás
 • Sporttevékenység
 • Kulturális tevékenység
 • Közösségi munka
 • Egyenletes teljesítmény, megbízhatóság (Részletes pontozási szabályok a következő pontban)

Minden olyan 8. osztályos tanuló megkaphatja a díjat, aki legalább 5 évig iskolánk tanulója volt, és az ez alatt végzett tevékenysége nyomán minimum 300 pontot gyűjtött. Amennyiben többen vannak ilyenek, akkor a nevelő testület döntése alapján a legtöbb pontot elérő kaphatja. Ezt a díjat a DÖK finanszírozza. Ha az iskolavezetés tud szponzort találni, és van arra érdemes jelölt, akkor több díj is kiosztható.

Ha az adott évben nincs alkalmas jelölt, a díj nem kerül kiosztásra.

 A díjazott személyre javaslatot tehetnek a tanuló jelenlegi vagy egykori osztályfőnökei, vagy valamely terület vezetője, amiben a gyermek kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A pontozást az osztályfőnök végzi el, az igazgató vagy az igazgatóhelyettes ellenőrzi.

A díj egy oklevélből és egy arany medalionból áll, mely Ceglédbercel címerét formázza, egyik oldalán a díjazott stilizált monogramja, másik oldalán az iskolakezdés és a ballagás időpontja áll. A díjazottak nevét minden tanévzárón ki kell hirdetni. A díjazottak fotója és neve – hozzájárulásuk esetén –kikerül az iskola falára, a „Kiváló tanulók” tablóra.

 

 

A kiváló tanuló kiválasztásának szempontjai

I. Tanulmányi munka

1. Tanulmányi eredmény

 • Minden kitűnő évfolyam                                                                          1 pont (maximum 8 pont)
 • Minden jeles évfolyam                                                                             0,5 pont
 • Tanulmányi munkája egyenletes                                                             2 pont

 

2. Tanulmányi versenyek

Minden oklevéllel igazolható részvételért 1-1 pont jár.

Ezen felül:

Levelezős versenyen országos döntőbe jutott                                                        1 pont

Országos levelezős versenyen 85 % felett produkált                                            1 pont

Háziversenyen indult, 1-3. helyezést ért el                                                            1-3 pont

Helyezést ért                         - kistérségi versenyen (1-10. helyezett)                 1-10pont

                                               - megyei versenyen (1-15. helyezett)                     1-15 pont

                                               - országos versenyen (1-50. helyezett)                  1-25 pont

Pl. Házi verseny 1. hely 3 pont, 2. hely 2 pont, 3. hely 1 pont.

Kistérségi 1. hely 10 pont, 2. hely 9 pont, innen 1 pontonként csökken, 10. hely 1 pont.

Megyei 1. hely 15 pont, 2. hely 14 pont, 3. hely 13 pont, és innen 1 pontonként csökken, 15. hely 1 pont.

Országos 1. hely 25 pont, 2. helyezés 24 pont, innen helyezésenként 0,5 ponttal csökken, így 10. hely 20 pont, 20. hely 15 pont, 30. hely 10 pont, 40. hely 5 pont, 48. helyezés 1 pont.

 

3.Nyelvvizsga

Alapfokú nyelvvizsga                                                                                               10 pont

Középfokú nyelvvizsga                                                                                             20 pont

 

4.Siklódi verseny

 1. hely                                                                                                                 10 pont
 2. hely                                                                                                                   8 pont
 3. hely                                                                                                                   6 pont
 4. hely                                                                                                                   4 pont

Különdíj                                                                                                                       5 pont

 

II. Magatartása, szorgalma

példamutató                                                                                                              10 pont

 

III. Zene

Zeneiskolai növendék, évente hangszerenként                                                      2 pont

Énekkari tag évente                                                                                                 2 pont

Zenekari tag, évente                                                                                                 2 pont

Képviselte iskolánkat     - területi versenyen                                                         3 pont

                                         - megyei versenyen                                                         5 pont

                                         - országos versenyen                                                      10 pont

Területi, megyei, országos helyezések esetén a pontozás megegyezik a sport területén leírtakkal.

 

IV. Sport

Iskolai tanulmányai alatt rendszeresen sportolt, sportáganként, évente              2 pont

Eredményei                                    - helyi versenyen 1-3. helyezett                     1-3 pont

                                                        - területi szintűek (1-6. helyezett)                  1-6 pont

                                                        - megyei szintűek (1-10. helyezett)               1-10 pont

                                                        - országos szintűek (1-28. helyezett)             1-15 pont

Számolás megegyezik a tanulmányi versenyeknél leírtakkal. (Pl. országos 1. hely 15 pont, 2. hely 14 pont, innen 0,5 pontonként csökken, 10. hely 10 pont, 20. hely 5 pont, 28. hely 1 pont)

 

V. Kulturális tevékenység,

Pl. iskolai, községi ünnepélyeken való fellépés

Iskolai szintű évente                                                                                                1 pont

Községi szintű évente                                                                                              1 pont

Nemzetiségi tánccsoport tagja, évente                                                                   2 pont

 

VI. Közösségi munka

Aktívan dolgozott felső tagozaton

- osztályszinten évente                                                                                             1 pont

- iskolai szinten évente                                                                                            1 pont

DÖK vezetőségi munka

Osztálytitkár, évente                                                                                                2 pont

Iskolatitkár, évente                                                                                                   5 pont